M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Przebudowa holu Rektoratu ZUT w Szczecinie przy Al. Piastów
Inwestor: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Adres: Szczecin, Al. Piastów
Projekt: 2012 r.
Autorzy: arch. Marcin Durys, arch. £ukasz Ko³byk, arch. Piotr Zawadzki, arch. Tomasz Tomczak
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI £ukasz Ko³byk