M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Rydla 93
70-783 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Urząd Miejski w Kołobrzegu (rozbudowa) PRACA KONKURSOWA
Inwestor: Miasto Kołobrzeg
Adres: Kołobrzeg, ul. Katedralna / ul. Armii Krajowej / ul. Ratuszowa
Projekt konkursowy: 2012 r.
Autorzy: arch. Marcin Durys, arch. Łukasz Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk