M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Różowa 39
70-781 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-spacerowe w Gryficach przy ul. Tenisowej/Sportowej
Inwestor: Gmina Gryfice
Adres: Gryfice, ul. Tenisowa / Sportowa
Projekt: 2014 r.
Pow. terenu: 4 692,40 m2
Autorzy: arch. Łukasz Kołbyk, arch. Mirela Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk