M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Różowa 39
70-781 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Budynek mieszkalny dwurodzinny w Kłębach wersja 2
Inwestor: PHB Galeria
Adres: Kłęby, gm. Golczewo
Projekt: 2010 r.
Pow. użytkowa: 2x 182,4 m2
Kubatura: 2x 501,5 m3
Pow. terenu: 3043,6 m2
Autorzy: arch. Łukasz Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk