M i L K   A R C H I T E K C I   P r a c o w n i a   P r o j e k t o w a
ul. Różowa 39
70-781 Szczecin
NIP: 599-290-18-25
Regon: 320597390
Tel.: +48 509 815 773
Fax: +48 91 820 24 22
biuro@milkarchitekci.pl
www.milkarchitekci.pl
Budynek mieszkalny jednorodzinny w Gryfinie
Inwestor: Prywatny
Adres: Gryfino
Projekt: 2012 r.
Pow. użytkowa: 209,2 m2
Pow. terenu: 1600 m2
Autorzy: arch. Marcin Durys, arch. Łukasz Kołbyk
Copyright © by MiLK ARCHITEKCI Łukasz Kołbyk